Kroužky MŠ

Zájmové kroužky 2015/2016

 Zájmové kroužky 2015/2016
 
- „Předškoláček" - Kroužek zaměřený na přípravu předškoláčků  na vstup do první třídy - 
(1 krát týdně ) -        p. uč. V. Novotná,  Mgr. et Bc. Eva Kratochvílová

- „ Keramika" -  Kreativní tvoření a práce s keramickou hlínou s učitelkami MŠ ve třídě Ptáčat i Motýlků.

- „ Angličtina" -  Hra a povídání s obrázky, písně a pohybové vyjádření  angličtině. Určený pro děti ve třídě Motýlků.

 - „Logopedické hrátky" - Kroužek pro vybrané děti na rozvoj řečových schopností. (1 krát týdně ) -                 p. uč. Bc. D. Musilová, speciální pedagog pro MŠ - obor Logopedie

- „Cvičení v tělocvičně ZŠ" - Obohacení běžného vzdělávacího procesu v MŠ Sojovice , určený pro všechny děti ve třídě Motýlků. Využití prostor a vybavení tělocvičny v ZŠ Sojovice (vždy ve středu) - p. uč. V. NovotnáZe zajímavých a oblíbených akcí v MŠ Sojovice 
ve školním roce 2014/ 2015 (Podzim)

Koncem září se třída Motýlků vydala na vycházku do lesa za skřítky Podzimníčky. Bylo pěkné, slunné počasí, pozorovali jsme měnící se přírodu, postavili skřítkům a zvířátkům domečky. Cestou zpět jsme sbírali přírodniny, kterými byla vyzdobena naše šatna. Dětem se tento výlet velice líbil, proto jsme o týden později opět navštívili naše domečky. Děti si na posilněnou nesly v batůžku i svačinku s pitím. Na zpáteční cestě se proběhly na malém hřišti u lesa.

Třída Ptáčat ráda navštěvuje zvířátka z místní farmy rodiny Veselých, kde za plotem čekají na dobroty od dětí kozy, slepice, ovečky, kohout a kachny.
K pobytu venku rádi využíváme naší zahradu, vybavenou novými průlezkami, houpačkami, domečkem, pískovišti a altánkem s kuchyňským koutkem a stolečky.
V týdnu s tématem „Máme rádi své hračky" si děti ve třídě Motýlků vyrobily nejen kouzelné housenky, ale s pomocí svých rodičů či prarodičů také nádherné hračky. Nápaditost rodičů byla pro nás překvapením. Děti si svých doma vyrobených hraček velice cenily a každé si tu svou hračku na výstavce ve třídě opatrovalo. Ve třídě Ptáčat si děti vyrobily společnou hračku Medvěda, při výrobě se využil recyklovaný materiál. Děti moc bavilo tiskání a muchlání papíru na výplň břicha a hlavy. Na závěr proběhlo hlasování o jméně – vyhrál Medvěd!


NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016
Login

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign