logotyp

Týden 30. 5. – 5. 6. 2014

Týden 30. 5. – 5. 6. 2014Pátek 30. 5.
V pátek ráno jsme se všichni sešli u základní školy v Sojovicích a v 8 hodin jsme se vydali na cestu do hor. Cesta ubíhala rychle a než jsme se nadáli, vítali nás druháčci a třeťáčci.
Po vybalení kufrů jsme se naobědvali, zamávali odjíždějícím a vydali se na první obchůzku okolí. Vyzkoušeli jsme obě hřiště u chat a obdivovali krásné výhledy do okolí. Po večeři jsme hráli hru: lidské pexeso, která se dětem moc líbila. Pak už jsme se jen připravili na spánek a užívali si první klidnou noc na čerstvém vzduchu.

Sobota 31. 5.
Po budíčku a úklidu pokojů proběhlo první bodování pokojů. Pokoje se bodovali 2x denně, vždy při snídani a pak namátkou během dne. Žáci si tedy museli na pokojích udržovat pořádek v průběhu celého dne. :o)
Po výborné snídani, která byla formou bufetu a mohli jsme si vybrat, na co jsme měli chuť, jsme se vydali na procházku do širšího okolí, prošli jsme část Krkonošské magistrály a vrátili se na oběd. Po krátkém poledním klidu jsme u Friesových boud plnili úkoly a soutěže, které zde byly připraveny ke dni dětí. Vyzkoušeli jsme si střelbu ze vzduchovky na cíl, slalom na koloběžkách, hod míčkem, chytání rybiček, skládání puzzle, skákání na trampolíně a výtvarnou soutěž. Po splnění všech úkolů jsme dostali sladkou odměnu, vyluštili jsme křížovku a dozvěděli jsme se, kde najdeme ukrytý poklad. Ten byl schovaný v Andule a každý si odnesl z pokladu dřevěnou pamětní známku. Večer byla pro děti přichystaná diskotéka ke dni dětí.

Neděle 1. 6.
Na neděli byl naplánován celodenní výlet. Od Friesových boud jsme šli po běžecké dráze a dále po žluté turistické trase. Došli jsme k chatě Na rozcestí, kde jsme si udělali přestávku na svačinu a první možné nákupy. Odtud jsme zamířili na chatu Výrovka, která dostala své jméno podle vzhledu. :o) Po občerstvení a vydechnutí jsme pokračovali k cíli naší cesty – na Luční boudu. Cestou jsme si užívali nádherného výhledu do okolí a pohledu na naši nejvyšší horu, Sněžku. Od Luční boudy bylo na Sněžku už jen 4km, ale bylo by to již příliš náročné, proto jsme zůstali pod ní a kochali se jen pohledem nahoru. Na Luční boudě pro nás připravili výborný borůvkový koláč a čaj. Děti si zde mohly koupit turistickou známku, poledy či jiné upomínkové předměty. Po posilnění koláči a čajem jsme se připravili na zpáteční cestu k chatě Andule. Po večeři bylo osobní volno, kdy děti mohly navštěvovat pokoje ostatních či si hrát různé hry na pokoji nebo v herně. Večer všichni po dlouhém výletu rychle usnuli.

Pondělí 2. 6.
Pondělí bylo dnem klidu na regeneraci sil, dopoledne byl první den s výukou. Přestože bylo krásné počasí, zvládli jsme se podívat na český jazyk, matematiku i prvouku. Mezi učením jsme si dali ovoce na svačinu a po přestávce pokračovali dál. Před obědem si děti ještě chvíli pohrály a po obědě byl polední klid na pokojích. Mezitím učitelé připravili v okolí chaty dráhu s úkoly. Odpoledne žáci proběhli dráhu po skupinkách, všem se měřil čas, který si mohli následně porovnat mezi sebou podle sepsané tabulky. Po běhu jsme šli k Friesovým boudám na hřiště a na malé hřiště kousek nad Andulou, kde děti hrály fotbal, skákaly přes švihadlo, malovaly do písku i lezli na prolézačkách. Po večeři proběhlo vyhodnocení běhu a opět jsme dětem nechali osobní volno, aby byl odpočinkový den opravdu k odpočinku a vlastní zábavě.

Úterý 3. 6.
V úterý po snídani jsme se opět vrhli na učení. Postupně jsme zvládli všechny tři předměty. V průběhu výuky jsme dali přestávku na svačinu a relaxaci. Po obědě šli žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou Krčovou a Zajoncovou do bazénu. Prvňáčci byli mezitím na hřišti, kde zkoumali různé hrací prvky. Sešly jsme se všechny ročníky na svačinu, na kterou nám připravili výborné palačinky s marmeládou. Mňam! Poté šly malé děti znovu ven a velké zůstaly na chatě, aby neprochladly. Mezitím co malé děti hrály hry, velké připravovaly úkoly na středeční celodenní výlet, kde část trasy organizovaly. Po večeři jsme se všichni shromáždili a popřáli jsme Ondrovi Nekovářovi k jeho narozeninám. Dostal zmrzlinový pohár a přáníčko. Poté se konala v herně diskotéka, která ale nebyla dlouhá, abychom měli všichni sílu na celodenní výlet, který nás čekal další den.

Středa 4. 6.
Ve středu ráno jsme se pořádně posilnili vydatnou snídaní, zabalili věci do batůžků a vyrazili na druhý celodenní výlet. Páťáci s Kačkou a Verčou šli s paní učitelkou Krčovou napřed a pro ostatní připravovali cestu. Prvňáčci se čtvrťáky vyrazili o chvíli později a cestu poznávali podle zavěšených fáborek. Žluté fáborky značily cestu, červené dopis s úkolem nebo otázkou. Abychom se neztratili, zastavovali jsme se všichni u další fáborky a čekali na celou skupinu. Dopisy jsme hledali všichni a úkoly plnili společně. Konec značené cesty byl u chaty Na rozcestí, kde na nás čekal zbytek výpravy. Jako odměnu za přípravu cesty a splněné úkoly dostaly děti výborný borůvkový knedlík. Každý měl jen polovinu, ale všem to bohatě stačilo. Byl ale tak dobrý, že jsme se olizovali až za ušima ještě další kus cesty, kdykoli jsme si na něj vzpomněli. :o) Po knedlíkové odměně jsme pokračovali v cestě na Liščí vrch, kde byla nádherná vyhlídka na Sněžku, Černou horu i celé okolí. Odtud jsme pokračovali přes les a krásnou krajinu na rozcestí u Černého potoka a po vrstevnici jsme šli zpět k Andule. Cesta ubíhala rychle, proto jsme měli u Friesových boud ještě chvíli čas si pohrát. Po večeři se konala druhá oslava narozenin, tentokrát Káji a Matýska Jarešových. Oslava se konala v herně, kde se bouchla dětská šampáňa, dětem se předal pohár a přáníčka. Všichni jsme připili na zdraví oslavenců a na řadu přišla gratulace. Následně se pustila hudba, aby se slavilo ještě o trochu lépe a po chvilce společné zábavy se naše kroky ubíraly do koupelny a do postele. Čekala nás poslední noc na Andule.

Čtvrtek 5. 6.
Po budíčku a snídani nás čekal poslední úkol, zabalit veškeré věci do kufrů a uklidit pokoje. Ještě jsme svlékli povlečení, roztřídili na hromádky a po kontrole, že je vše v pořádku jsme odnesli zavazadla z pokojů. Před obědem jsme vyhodnotili bodování pokojů, celkově zhodnotili průběh školy v přírodě a předali jsme diplomy páťákům za velkou pomoc a aktivitu v průběhu celého pobytu. Po posledním obědě na nás již čekal autobus. Proto jsme všechna zavazadla nanosili do autobusu, rozloučili se s personálem, zamávali chatě i krajině a vydali se na cestu domů. Dětem se zpočátku domů ani nechtělo, ale cestou se začínali víc a víc těšit.

Celá škola v přírodě proběhla velmi úspěšně a moc jsme si ji všichni užili!

Lydie Kateřina Braunová

Děkujeme paní ředitelce, jaké pro nás vybrala krásné místo a velké díky patří obci, která se podílela na platbě dopravy.

Zpět na hlavní výpis

NÁSTĚNKA

Informace k zápisu dětí do MŠ, k plaveckému výcviku a škole v přírodě žáků ZŠ

Vážení rodiče,
na webových stránkách školy, v sekci MŠ, jsou umístěné všechny důležité informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021. V sekci ZŠ, v Organizaci školního roku, naleznete další aktualizaci Organizace školního roku 2019/2020, týkající se zejména plaveckého výcviku žáků a školy v přírodě. O nových skutečnostech v organizaci těchto dvou akcí Vás budu prostřednictvím internetových stránek školy neprodleně informovat.
Děkuji za pochopení. Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Pokračující přerušení provozu MŠ
Vážení rodiče, v sekci MŠ, v Organizaci školního roku, je umístěné Rozhodnutí ŘŠ o navazujícím přerušení provozu MŠ, a to od 1. 4. 2020 až do odvolání. O zrušení tohoto opatření a o termínu znovuzahájení činnosti MŠ budete v předstihu informováni. Dále samozřejmě platí možnost vyzvedávání žádostí o ošetřovné v ředitelně ZŠ v době od 10 do 13 hod. i možnost jejího oskenování a zaslání prostřednictvím e-mailu.
S přáním pevného zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků
Vážení rodiče,
vzhledem ke každodenním novým a novým zpřísňujícím opatřením vyhlašovaným vládou ČR jsem byl nucen provést aktualizaci dokumentu "Organizace školního roku 2019/2020". Bez náhrady jsem zrušil termín Dne otevřených dveří v ZŠ i v MŠ (26. 3.). S největší pravděpodobností budou posunuty termíny plaveckého výcviku (naše škola má nasmlouvaných 5 dubnových termínů (od 1. do 29. 4.). Preventivně jsem rovněž posunul termín konání zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ - z původně určeného 7. 4. až na 28. 4. Aktualizovaný dokument je umístěný v sekci ZŠ, v Organizaci školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí v MŠ
Vážení rodiče, na našich stránkách je v sekci "MŠ" umístěné "Rozhodnutí ŘŠ", týkající se uzavření MŠ od 16. 3. do 31. 3. 2020. Rodiče, kteří budou uplatňovat u svého zaměstnavatele nárok na ošetřovné, si potřebný formulář mohou vyzvednout v ředitelně školy, a to denně mezi 10. - 13. hod.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků a dětí ZŠ a MŠ Sojovice
10. 3. 2020
Vážení rodiče,
premiér, A. Babiš, ohlásil nejnovější opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru.
Od středy, 11. 3. 2020, se ruší výuka v základní škole, do odvolání.
Rozhodnutí vydalo ministerstvo zdravotnictví.
Mateřská škola Sojovice bude v provozu, té se to netýká.
Tuto informaci nám rovněž potvrdila KHS.
Žákům budou jejich třídní učitelé posílat úkoly prostřednictvím emailu.
Děkuji Vám za pochopení,
Ing. J. Kindl, ředitel školy

Zájmové kroužky v ZŠ ve 2. pololetí
Vážení rodiče, v sekci Základní škola máte v oddíle Zájmové útvary informaci o nabízených kroužcích pro žáky ve 2. pololetí. Informační letáček s možnou přihláškou obdrželi dnes i žáci školy. Ke kroužkům Florbalu a Výtvarných dílen nově nabízíme též Konverzaci v Aj.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Zrušení provozu v MŠ
Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti dětí (cca 70% z celkového počtu), a po konzultaci vedoucí učitelky MŠ I. Holcmanové s KHS jsem se rozhodl zrušit provoz v MŠ, a to na dny 29., 30. a 31. 1. 2020. Provoz v MŠ bude obnovený v PO 4. 2. 2020.
Děkuji za pochopení. Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
v kalendáři našich internetových stránek jste informováni o jednotlivých akcích školy. Přesto si dovolím využít i naši nástěnku a podat informaci o závěru kalendářního roku v ZŠ a MŠ Sojovice a o startu do nového roku 2020. Na 18. 12. 2019 od 16.30 hod. pro vás žáci a pedagogové školy nachystali v tělocvičně školy vánoční besídku, na kterou jste srdečně zváni.
Rovněž v předstihu jste obdrželi informaci o vyhlášeném ředitelském volnu na pátek 20. 12., včetně její korekce z důvodu říjnového výpadku elektrického proudu. V pátek 20. 12. tak budou ZŠ, ŠD a ŠJ v provozu, pro MŠ platí ředitelské volno a bude mimo provoz. Od PO 23. 12. 2019 až do PÁ 3. 1. 2020 budou mít děti v MŠ a žáci v ZŠ vánoční prázdniny, provoz ve všech součástech školy bude znovu zahájen v PO 6. 1. 2020.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Nové informace k organizaci zápisu dětí do 1. roč. ZŠ
Vážení rodiče, v sekci ZŠ je ve složce Zápis do 1. rtočníku umístěný soubor s aktuálními informacemi stran organizace zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign