Jméno:
Heslo:

Kroužky MŠ

Zájmové kroužky 2015/2016

 Zájmové kroužky 2015/2016
 
- „Předškoláček" - Kroužek zaměřený na přípravu předškoláčků  na vstup do první třídy - 
(1 krát týdně ) -        p. uč. V. Novotná,  Mgr. et Bc. Eva Kratochvílová

- „ Keramika" -  Kreativní tvoření a práce s keramickou hlínou s učitelkami MŠ ve třídě Ptáčat i Motýlků.

- „ Angličtina" -  Hra a povídání s obrázky, písně a pohybové vyjádření  angličtině. Určený pro děti ve třídě Motýlků.

 - „Logopedické hrátky" - Kroužek pro vybrané děti na rozvoj řečových schopností. (1 krát týdně ) -                 p. uč. Bc. D. Musilová, speciální pedagog pro MŠ - obor Logopedie

- „Cvičení v tělocvičně ZŠ" - Obohacení běžného vzdělávacího procesu v MŠ Sojovice , určený pro všechny děti ve třídě Motýlků. Využití prostor a vybavení tělocvičny v ZŠ Sojovice (vždy ve středu) - p. uč. V. NovotnáZe zajímavých a oblíbených akcí v MŠ Sojovice 
ve školním roce 2014/ 2015 (Podzim)

Koncem září se třída Motýlků vydala na vycházku do lesa za skřítky Podzimníčky. Bylo pěkné, slunné počasí, pozorovali jsme měnící se přírodu, postavili skřítkům a zvířátkům domečky. Cestou zpět jsme sbírali přírodniny, kterými byla vyzdobena naše šatna. Dětem se tento výlet velice líbil, proto jsme o týden později opět navštívili naše domečky. Děti si na posilněnou nesly v batůžku i svačinku s pitím. Na zpáteční cestě se proběhly na malém hřišti u lesa.

Třída Ptáčat ráda navštěvuje zvířátka z místní farmy rodiny Veselých, kde za plotem čekají na dobroty od dětí kozy, slepice, ovečky, kohout a kachny.
K pobytu venku rádi využíváme naší zahradu, vybavenou novými průlezkami, houpačkami, domečkem, pískovišti a altánkem s kuchyňským koutkem a stolečky.
V týdnu s tématem „Máme rádi své hračky" si děti ve třídě Motýlků vyrobily nejen kouzelné housenky, ale s pomocí svých rodičů či prarodičů také nádherné hračky. Nápaditost rodičů byla pro nás překvapením. Děti si svých doma vyrobených hraček velice cenily a každé si tu svou hračku na výstavce ve třídě opatrovalo. Ve třídě Ptáčat si děti vyrobily společnou hračku Medvěda, při výrobě se využil recyklovaný materiál. Děti moc bavilo tiskání a muchlání papíru na výplň břicha a hlavy. Na závěr proběhlo hlasování o jméně – vyhrál Medvěd!


NÁSTĚNKA

Vážení rodiče,
čas vánočních besídek je tu. V ÚTERÝ 11. 12. 2018 v 16 hod. vše odstartuje třída Motýlků z MŠ Sojovice. Následovat ji bude v MŠ ve STŘEDU 12. 12. 2018 od 15. 30 hod. třída Ptáčat. V dalším týdnu se přidají i žáci ze ZŠ, a to v PONDĚLÍ 17. 12. 2018 od 16.30 hod. v tělocvičně školy I. třída (1. + 2. roč.) a ve STŘEDU 19. 12. 2018 od 16.30 hod. tamtéž II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. Na uvedenou sérii besídek jste všichni dětmi, žáky i pedagogy školy srdečně zváni.
Z důvodu dokončení inventarizace za rok 2018 i provedení revize elektrospotřebičů ve všech součástech školy, tj. v ZŠ, MŠ, ŠJ i ŠD, jsem na PÁTEK 21. 12. 2018 vyhlásil ŘEDITELSKÉ VOLNO, avizované již v samém úvodu školního roku v dokumentu organizace školního roku 2018/2019.
Posledním výukovým dnem před VÁNOČNÍMI PRÁZDNINAMI, které začnou 22. 12. 2018 a potrvají do 2. 1. 2019, tak bude ČTVRTEK 20. 12. 2018. Pravidelná výuka ve všech součástech školy bude opětovně zahájena ve ČTVRTEK 3. 1. 2019.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
srdečně Vás všechny zveme na školní jarmark, který se ve dnech 29. a 30. listopadu 2018, v předvečer zahájení Adventu, uskuteční v přízemí budovy základní školy, a to vždy od 14 hodin do 16 hodin.
Krásné vánoční výrobky pro Vás připravily – pod vedením paní vychovatelek - děti ze školní družiny.

Součástí programu, organizovaného Obcí Sojovice, bude v neděli 2. prosince 2018 od 16. 30 hod. vystoupení žáků a pedagogů naší školy s pásmem vánočních písní a koled před kulturním domem v Sojovicích.
Za ZŠ a MŠ Sojovice: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
již v samém úvodu školního roku jste byli informováni o plánovaných ředitelských dnech pro rok 2018/2019. Proto jen připomínám termín nejbližšího z nich - PÁ 16. 11. 2018. Z důvodu účasti všech pedagogů ZŠ i MŠ na vzdělávací akci budou ZŠ, MŠ i ŠD v tento den mimo provoz.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
jsou před námi podzimní prázdniny. Žáci základní školy si v PO 29. a v ÚT 30. října odpočinou od školních povinností a lavic a dvoudenní volno určitě smysluplně využijí. ZŠ a ŠD tak budou po oba uvedené dny mimo provoz. Mateřská škola bude po oba dny otevřená a bude fungovat v režimu jedné třídy. Zájem o provoz MŠ vyjádřilo 17 rodičů.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na ÚTERÝ 9. 10. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven ve STŘEDU 10. 10. 2018.

O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče, milé děti,
čas je neúprosný a nenechá se zastavit....zasloužené dva měsíce prázdnin se - ať chceme či nechceme - stanou za pár desítek hodin minulostí a otevřeme a začneme psát první stránku nového školního roku s označením 2018/2019....
Slavnostní zahájení nového školního roku se v ZŠ a MŠ Sojovice uskuteční následovně:
žáci 2. až 5. ročníku přivítají, spolu se svými třídními učiteli i s dalšími pedagogy školy, nový školní rok od 7.30 hod. do cca 8.30 hod.; pro naše prvňáčky se, spolu s rodiči, otevře škola k slavnostnímu zahájení v 8.45 hod. (cca do 9.30 hod.).
Vzhledem k celkovému počtu žáků (55 v 1. - 5. ročníku) budeme ve školním roce 2018/2019 školou trojtřídní, se spojenými ročníky 1. + 2. a 3. + 4. Žáci 5. ročníku budou absolvovat výuku samostatně.
Složení pedagogického sboru, třídní učitele a ostatní vyučující v jednotlivých třídách I., II. a III. najdete v sekci ZŠ na našich webových stránkách.
Při slavnostním zahájení obdrží všichni žáci od svých třídních učitelů (mj.) zápisové lístky do školní družiny a přihlášky ke stravování, které přinesou hned druhý den zpět do školy (od úterý 4. 9. již bude pro žáky fungovat školní družina i školní jídelna), a také obdrží dokument pro vás, rodiče, "Organizace školního roku 2018/2019", ve kterém naleznete základní a důležité informace k organizaci nadcházejícího školního roku.
Mateřská škola bude i v roce 2018/2019 fungovat beze změny.
Za zaměstnance školy: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign