Login

Školní družina

Kontakty

Paní vychovatelky:

Karolina Suchá (zástup za Veroniku Salabovou, DiS. - RD) - I. oddělení (žáci 1. - 3. roč.)
Bc. Michaela Davidová - II. oddělení (žáci 4. - 5. roč.)

Kontakt:
e-mail: k.sucha@skolasojovice.cz; m.davidova@skolasojovice.cz
mobilní telefon: 734 441 951

Časový plán vzdělávání

PODZIM

Září, Říjen, Listopad

seznámení se:
s vnitřním řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, na školním hřišti, s bezpečnostními pravidly při přechodu ze ZŠ do školní jídelny a zpět

• orientace nových dětí v budově školy
• seznámení s novými dětmi, upevňování vztahů, pravidla soužití
• seznámení dětí s režimem školní jídelny
• dodržujeme základní hygienické návyky
• samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování
• vycházky do okolí školy
• většina dětí si již osvojila bezpečnostní pravidla ve ŠD
• upevňování a prohlubování kamarádských vztahů
• vycházky do okolí školy a nedalekého lesa
• vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě
• poznatky z vycházek uplatňovat v estetické a pracovní činnosti
• hry s přírodninami (výzdoba tříd, parapetů a schodiště
• tvoříme pro radost (jarmark)

ZIMA

Prosinec, Leden, Únor

• roční období – pranostiky jednotlivých měsíců
• příprava na advent a vánoční období
• vánoční zvyky, obyčeje
• adventní postavy – čert, anděl, Mikuláš, Barbora
• čerti ve škole – čtení z knihy hříchů
• vánoční výzdoba školy
• vánoční jarmark (výrobky s vánoční tématikou)
• poslech a zpěv vánočních koled
• nácvik na vánoční besídku
• vánoční besídka pro MŠ, rodiče a přátele
• vánoční nadílka
• přivítání se v Novém roce
• vycházky do zimní přírody – změny v přírodě, zvěř v zimě
• hraní si na sněhu
• lidová rčení a tradice na každý měsíc
• vyprávění o otužování a zdravém životním stylu
• dodržování hygienických zásad při nachlazení
• zásady první pomoci při prochladnutí, omrzlinách a zlomeninách
• lékárnička (vybavení)
• masopustní období, tradice, zvyky, obyčeje
• poznávání různých institucí v naší obci
• písničky a básničky se zimní tématikou
• výroba dárků pro budoucí prvňáčky

JARO

Březen, Duben, Květen, Červen

• jarní pranostiky, obyčeje, tradice, zvyky
• příprava na období velikonoc
• velikonoční výzdoba, výrobky
• velikonoční a jarní říkadla, koledy
• charakteristiky ročního období, vycházky
• jarní téma – pole, zahrada, louka, les
• jarní výzdoba, výrobky
• jarní říkadla a koledy
• péče o květiny - přesazování
• zvířata a jejich mláďata – svět zvířat
• „Moje domácí zvířátko“ – malování
• pravidla – přírodní živly (oheň, voda)
• léčivé byliny – druhy, význam
• dopravní výchova
• prevence předcházení úrazů
• svátek matek – výroba přáníček (básničky ke Dni matek)
• učitel národů J. A. Komenský - ,,Komenského desatero“
• turistické vycházky
• překonávání přírodních překážek při vycházkách
• malování na chodníku
• hry s míčem a se švihadlem (školky), závody v obratnosti
• vliv člověka na životní prostředí
• pozorování čistoty a úpravy obce (vycházky)
• pomoc při úklidu v okolí školy a na školním hřišti, třídění odpadu
• příprava na vyučování, didaktické hry

Školní rok 2018/2019

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na PONDĚLÍ 21. 10. 2019 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven v ÚTERÝ 22. 10. 2019.
O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče, milé děti,
vše má svůj konec, ale i začátek....S blížícím se koncem meteorologického léta se blíží i konec letních prázdnin. Za několik málo dní uděláme tečku za školním rokem 2018/2019 , abychom se hned další den probudili do nového školního roku 2019/2020.
Jeho letošní slavnostní zahájení se uskuteční v PO 2. 9. 2019 v budově ZŠ od 7.30 hod., bude do 8.30 hod. a bude společné pro všechny žáky 1. - 5. ročníku.
Školní družina, stejně jako školní jídelna, budou pro žáky ZŠ fungovat od ÚT 3. 9. 2019.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,
na úterý 25. 6. 2019 jsme pro Vás od 17 hodin připravili schůzku, na níž obdržíte předběžné informace o organizaci školního roku 2019/2020.
Na schůzku jste srdečně zváni.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace o výsledcích zápisu dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou umístěny výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o nepřijetí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí v ředitelně školy, a to ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v době od 14 do 17 hod. Rovněž rodiče přijatých dětí si mohou rozhodnutí ve stejném termínu osobně vyzvednout.
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří
Informujeme a zároveň zveme všechny zájemce o návštěvu školy: ZŠ a MŠ Sojovice pořádá 21. 3. 2019 Den otevřených dveří - více se dozvíte v sekci Základní škola. Těšíme se na Vás.
Děti, žáci a zaměstnanci školy.

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
na našich webových stránkách máte v sekci „Základní škola“ i v „Kalendáři ZŠ“ uvedeny aktualizované dokumenty (Infozpravodaj, materiály k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ) i termíny různých akcí, tvořících nedílnou součást života školy (jarní a velikonoční prázdniny, dopravní hřiště pro žáky 1. – 5. roč., den otevřených dveří, ředitelské volno za účelem celoškolního vzdělávání pedagogů, plavecký výcvik žáků 2. – 5. roč., fotografování tříd, škola v přírodě apod.).
Do 22. 2. bude též provedena aktualizace sekce „Mateřská škola“ a budou zde mj. umístěny podrobné informace k zápisu do MŠ, včetně potřebných tiskopisů ke stažení.
V neposlední řadě budete v sekci „Školní družina“ v nejbližších dnech informováni o personální změně na pozici vychovatelky ŠD.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign